หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  ผู้บังคับการ

  รายการหลัก
 พระมหากษัตริย์ไทย
 ผู้บังคับบัญชา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  สมาชิก
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!
  คำสั่ง ทบ.
  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 
  แนะนำ
  เรื่องน่าสนใจ
  กองทุนชุมชนทหาร จทบ.ส.บ.  จำนวนผู้เยี่ยมชม
Website counter

 
 
 


       
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ ฯ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรง
บำเพ็ญกุศลถวายพระกฐิน ณ วัดโตนดเตี้ย
อ.อุทัย จว.อ.ย. เมื่อ 25 ต.ค.57 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ณ วัด
ชูจิตธรรมาราม จว.อ.ย.
เมื่อ 21 ต.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ วัด
นิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จว.อ.ย.
เมื่อ 19 ต.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ อ.เมือง
จว.ส.บ. เมื่อ 9 ต.ค.57  ชมภาพ
...


       
   คุณดวงพร โครพ ประธานชมรมแม่บ้าน
จทบ.ส.บ. เยี่ยมชม และซื้อผลิตภัณฑ์
ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต
เมื่อ 16 ธ.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ร่วมพิธีเปิดงาน
ของดีป่าสัก สวยนักทานตะวัน สุขสันต์
ปีงานปีใหม่ 2557 ณ ศาลากลางจังหวัด
สระบุรี อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อ 15 ธ.ค.57
ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีกล่าวเปิดงานและประกอบพิธี
เปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก
ประจำปี 57 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระเจ้าอู่ทอง
จว.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ 13 ธ.ค.57
ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธานในพิธี
วันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2557
ผลัดที่ 2 ณ หน่วยฝึกทหาร่ใหม่
ร้อย.จทบ.ส.บ. อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 13 ธ.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ พร้อมคณะฯ ร่วม
กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี และ
หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี
ณ บก.ม.4 รอ. เมื่อ 11 ธ.ค.57
ชมภาพ
   พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง เป็นวิทยากร
บรรยาย กกล.รส.จทบ.ส.บ. ให้กับ
นักศึกษาหลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้า
กลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง รุ่นที่ 4
ณ หอประชุมศาลากลาง จว.ส.บ.
เมื่อ 10 ธ.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ให้การต้อนรับ
และฟังบรรยายสรุป พร้อมพาเยี่ยมชม
ค่ายบำบัดฯ ณ ร้อย ฉก.จทบ.ส.บ.
เมื่อ 9 ธ.ค.57  ชมภาพ
   พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง ร่วมโครงการ
แหล่งเรียนรู้หลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
“ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” ณ ต.ห้วยบง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.ส.บ. เมื่อ 9 ธ.ค.57
ชมภาพ
   พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง. ร่วมพิธี
การเดินรณรงค์รวบพลังต่อต้านทุจริต
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ในพื้นที่
จังหวัดสระบุรี อ.เมือง. จว.ส.บ.
เมื่อ 8 ธ.ค.57  ชมภาพ
   พ.อ.นันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์ พร้อมด้วย
ชป.กร.กรม นร.รร.ม.ศม.ได้นำรถ
บรรทุกน้ำ ไปแจกจ่ายให้กับประชาชน
ณ หมู่ที่ 10 ต.สองคอน อ.แก่งคอย
จว.ส.บ. เมื่อ 8 ธ.ค.57  ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ร่วมพิธีถวาย
เครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัย
ถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธีหน้า
สนง.เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
เมื่อ 5 ธ.ค.57   ชมภาพ
   พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร ร่วมพิธีถวาย
เครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวาย
พระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
ณ สนามหน้า ศาลากลาง จว.ส.บ.
เมื่อ 5 ธ.ค.57   ชมภาพ
   พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง ร่วมพิธี
การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
87 พรรษา 5 ธันวาคม ณ บริเวณหน้า
ศาลากลาง จว.ส.บ. เมื่อ 5 ธ.ค.57
ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ร่วมกิจกรรม
“ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” เพื่อเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าว
ชุมชน อ.หนองแซง จว.ส.บ.
เมื่อ 5 ธ.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง ที่บริเวณลานหน้า
วัดพนัญเชิงวรวิหาร ในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช
เมื่อ 5 ธ.ค.57  ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธานในพิธี
ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมนำ
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
ณ บก.จทบ.ส.บ. เมื่อ 3 ธ.ค.57
ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ร่วมเป็นเกียรติ
ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา เมื่อ 2 ธ.ค.57
ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตาม
มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ณ
อบต.หนองโน อ.เสาไห้ จว.ส.บ.
เมื่อ 28 พ.ย.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ให้การต้อนรับ
พล.ต.พิซิต ฟูฟุ้ง ผบ.มทบ.13 และ
คณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมผลการ
ปฏิบัติงานของ จทบ.ส.บ. ณ
จทบ.ส.บ. เมื่อ 28 พ.ย.57 ชมภาพ
   จทบ.ส.บ. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
"สี่สานสามัคคี เพื่อความมั่นคง"ระหว่าง
พลเรือน ตำรวจ ทหาร และสื่อมวลชน
ในพื้นที่่ จว.สระบุรี เพื่อเป็นการสร้างความ
สัมพันธ์ ณ สนามฟุตบอล จทบ.ส.บ.
เมื่อ 26 พ.ย.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธานเปิด
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมติดยาเสพติด
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ จทบ.ส.บ.
เมื่อ 26 พ.ย.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ร่วมโครงการ
"ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และ ผู้การ
ตำรวจ เยี่ยมโรงเรียน" ณ โรงเรียน
โคกกระท้อนฯ อ.เสาไห้ จว.ส.บ.
เมื่อ 21 พ.ย.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพและคณะนายทหาร
เยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัด 2/57
ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร้อย.จทบ.ส.บ.
เมื่อ 21 พ.ย.57   ชมภาพ
   พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง ร่วมเป็นเกียรติ
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ 31 ณ สนามกีฬา จว.ส.บ.
เมื่อ 21 พ.ย.57   ชมภาพ
   พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง ร่วมโครงการ
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน โดยมี นาย วิเชียร พุฒิวิญญู
ผวจ.สบ.เป็นประธาน ณ อ.หนองโดน
จว.สระบุรี เมื่อ 21 พ.ย.57  ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ นำกำลังพล
จทบ.ส.บ.เดินทางไกล ประจำเดือน
พ.ย.57 ณ พื้นที่ จทบ.ส.บ.
เมื่อ 19 พ.ย.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ร่วมเป็นเกียรติ
ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี
รายได้น้อย ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญ
เร่งด่วนของรัฐบาล ณ ธกส.อ.หนองแค
จว.ส.บ. เมื่อ 17 พ.ย.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธานในพิธี
ต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี
2557 ณ บก.จทบ.ส.บ. จว.ส.บ.
เมื่อ 14 พ.ย.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธานในพิธี
ประดับเครื่องหมายศ ให้กำลังพลที่
เลื่อนยศสูงขึ้น ณ บก.จทบ.ส.บ.
เมื่อ 14 พ.ย.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ และคณะฯ ร่วมให้
การต้อนรับคณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 57
พร้อมคณะจารย์เดินทางเยี่ยมชมกิจการ
ของ ศม. อันเป็นประโยชน์ในการศึกษา
ณ พื้นที่ ศม. เมื่อ 13 พ.ย.57 ชมภาพ
   พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่แถลงข่าว การจับกุม
กลุ่มขโมยมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่
อ.เมือง จว.สระบุรี เมื่อ 13 พ.ย.57
ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ร่วมพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลก
ครั้งที่ 1 ณ อนุสาวรีย์ทหารอาสาฯ หน้า
รง.ซย.กรซท.ศชส.สพ.ทบ. จว.อ.ย.
เมื่อ 11 พ.ย.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ พร้อมเจ้าหน้าที่
และ กำลังพล เข้าตรวจค้น เรือนจำ
จังหวัดสระบุรี เมื่อ 11 พ.ย.57
ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ให้การต้อนรับ
พลโท กัมปนาถ รุดดิษฐ์ แม่ทัพภาคที่ 1
และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามผล
การปฏิบัติงาน จทบ.ส.บ. เมื่อ 8 พ.ย.57
ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ให้การต้อนรับ
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. เป็น
ประธานทอดกฐินสามัคคีกองทัพบก
ณ วัดวชิรธรรมาราม อ.มหาราช
จว.อ.ย. เมื่อ 6 พ.ย.57   ชมภาพ
   พ.อ.นันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์ ร่วมโครงการ
"เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข " ณ สนาม
หน้าศาลากลาง อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 6 พ.ย.57  ชมภาพ
   พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง ร่วมประเพณี
ลอยกระทงประจำปี ณ ท่าดับเพลิง
เมืองสระบุรี จว.ส.บ. เมื่อ 6 พ.ย.57
ชมภาพ
   พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง ร่วมพิธีโครงการ
คัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิม-
พระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฏราชกุมาร ณ สนามกีฬา อบจ.
สระบุรี อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อ 4 พ.ย.57
ชมภาพ
   พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง ตรวจพื้นที่
การจัดระเบียบ ของ ณ จุดบริการรถตู้
และ บขส.จว.ส.บ. ในพื้นที่ จว.ส.บ.
อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อ 31 ต.ค.57
ชมภาพ
   พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร เป็นประธาน
ในพิธีอบรมรมศีลธรรม เดือน ต.ค.57
ณ อาคารอดิศร อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 31 ต.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธานในพิธี
อำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชา
ณ ลานอเนกประสงค์ จทบ.ส.บ.
อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อ 29 ต.ค.57
ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธาน
การประชุมสรุปผลการปฏิบัติและมอบ
แนวทางการปฏิบัติงาน บก.ควบคุม
จทบ.ส.บ. ณ อาคารอดิศร อ.เมือง
จว.ส.บ. เมื่อ 29 ต.ค.57  ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ต้อนรับ
พ.อ.นุกูล โล่ประเสริฐ หน.ชุดตรวจ
แนะนำสายวิทยาการสารบรรณ หน่วย
ในพื้นที่ จทบ.ส.บ. ณ ห้องเรียน
นฝ.นศท.จทบ.ส.บ. เมื่อ 27 ต.ค.57
ชมภาพ
   พ.อ.นันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์ พร้อมคณะฯ
ร่วมงานพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 57
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
หน้าศาลากลาง จว.ส.บ. และ จว.อ.ย.
เมื่อ 23 ต.ค.57  ชมภาพ
   พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง เป็นประธาน
พิธีปิดการฝึกและประดับยศเครื่องหมาย
ครูทหารใหม่ รุ่นปี 2557 ผลัดที่ 2 ณ
หน่วยฝึกทหารใหม่ จทบ.ส.บ.
เมื่อ 22 ต.ค.57  ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ และคณะฯ เยี่ยม
ชป.กร.ลงพื้นที่ปฏิบัติงานและ พบปะกับ
ประชาชนในพื้นที่ อ.วิหารแดง ณ
ห้องประชุม อ.วิหารแดง จว.ส.บ.
เมื่อ 17 ต.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ พร้อมคณะฯ
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ ชุด ชป.กร.
ลงพื้นที่ และตรวจ พื้นที่ อ.มวกเหล็ก
และ อ.แก่งคอย จว.ส.บ.
เมื่อ 17 ต.ค.57   ชมภาพ
   คุณดวงพร โครพ ประธานชมรมแม่บ้าน
จทบ.ส.บ. พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล
รพ.ค่ายอดิศร ตรวจเยี่ยมและมอบทุนให้
บุตรที่มีความต้องการพิเศษ เดือน ต.ค.
ณ บ้านพักข้าราชการ จว.ส.บ.
เมื่อ 16 ต.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ พร้อมด้วย
คุณดวงพร โครพ ภริยา พบปะแม่บ้าน
จทบ.ส.บ.เพื่อทำความรู้จักและชี้แจง
นโยบายในการดำเนินงานของสมาคม
แม่บ้านทหารบก, เยี่ยมโครงการขยะ,
ศูนย์การเรียนรู้ ณ จทบ.ส.บ. จว.ส.บ.
เมื่อ 16 ต.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ตรวจเยี่ยม
นขต.จทบ.ส.บ. และ นขต.บก.จทบ.ส.บ.
และมอบนโยบาย ให้กับกำลังพล
ณ จทบ.ส.บ. อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 14 ต.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ให้การต้อนรับ
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ
และ รมต.กห. เป็นประธาน ทอดผ้าป่า
สามัคคีบารมีพระเจ้าตากฯ ณ วัด
เกาะแก้ว และ วัดโพธิ์เผือก ต.บ้านใหม่
จว.อ.ย. เมื่อ 12 ต.ค.57  ชมภาพ
   พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ผบ.จทบ.ส.บ.
ท่านเก่า ทำพิธี รับ - ส่งหน้าที่ ให้แก่
พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผบ.จทบ.ส.บ. ท่านใหม่
ณ บก.จทบ.ส.บ. เมื่อ 3 ต.ค.57
ชมภาพ
...
 
ดำเนินการโดย ศกม.จทบ.ส.บ. โทรศัพท์ 036-230318-22 ต่อ 64113 E-mail neofuoga@gmail.com
Copyright © 2009 www.armysaraburi.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0