หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  ผู้บังคับการ

  รายการหลัก
 พระมหากษัตริย์ไทย
 ผู้บังคับบัญชา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  สมาชิก
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!
  คำสั่ง ทบ.
  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 
  แนะนำ
  เรื่องน่าสนใจ
  กองทุนชุมชนทหาร จทบ.ส.บ.  จำนวนผู้เยี่ยมชม
Website counter 
 
 


       
        พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ ฯ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จทรง
พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปรางสมาธิ
ณ วัดบันไดช้าง ต.หัวเวียง อ.เสนา
จว.อ.ย. เมื่อ 20 ธ.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ ฯ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรง
บำเพ็ญกุศลถวายพระกฐิน ณ วัด
โตนดเตี้ย อ.อุทัย จว.อ.ย.
เมื่อ 25 ต.ค.57 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ณ วัด
ชูจิตธรรมาราม จว.อ.ย.
เมื่อ 21 ต.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ วัด
นิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จว.อ.ย.
เมื่อ 19 ต.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ อ.เมือง
จว.ส.บ. เมื่อ 9 ต.ค.57  ชมภาพ
...
 

       
  จทบ.ส.บ. จัดการประชุมสรุปผล
การปฏิบัติงาน+รอบ 3 เดือน
 (ต.ค.57-ธ.ค.57) มีส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงเข้าร่วม
ณ อาคารอดิศร จทบ.ส.บ.
เมื่อ 20 ม.ค.58  ชมภาพ
  พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง ร่วมกิจกรรม
" ผู้ว่า ผู้การทหาร ผู้การตำรวจ เยี่ยม
โรงเรียน" ณ ร.ร.หินกองวิทยาคม
เมื่อ 21 ม.ค.58  ชมภาพ
  จทบ.ส.บ.จัดพิธีกระทำสัตย์-
ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของ
หน่วยทหารในพื้นที่  จว.ส.บ.
ประจำปี 2558 ณ ลาน
อเนกประสงค์ จทบ.ส.บ. ชมภาพ

 
พลตรี อดิศรย์ โครพ ร่วมถวายราชสักการะ
ใน"วันยุทธหัตถี" ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ทุ่งภูเขาทอง
เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2558 ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการฝึก ประจำปีการศึกษา
2558 ณ กอ.ฝึก ห้วยจรเข้ อ.เมือง
จว.ส.บ. เมื่อ 14 ม.ค.58  ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ และ คุณดวงพร โครพ
เป็นประธานงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยฝึกนักศึกษา
จทบ.ส.บ. เมื่อ 10 ม.ค.58  ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ กินข้าวเช้ากับ
พ่อเมืองสระบุรี ณ จวน ผจว.ส.บ.
อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อ 8 ม.ค.58
ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ให้การต้อนรับ
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.เดินทาง
มาเป็นประธานในวันทหารม้า ประจำปี 58
ณ อาคารปะมณฑ์ผลาสินธุ์ จว.ส.บ.
เมื่อ 7 ม.ค.58   ชมภาพ
   พ.อ.ปราการ ปทะวานิช ร่วมพิธีเปิด
งานประเพณีตักบาตรข้าวหลามจี่ เดือนยี่
ที่หนองโน ครั้งที่ 13 ณ อบต.หนองโน
อ.เสาไห้ จว.ส.บ. เมื่อ 4 ม.ค.58
ชมภาพ
   พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง และคณะ มอบ
สิ่งของให้กับกำลังพล ชค.บก.ควบคุม
จทบ.ส.บ. ที่ปฏิบัติหน้าที่จุดบริการ
ประชาชน ห้วงเทศกาลปีใหม่ ณ
จุดบริการประชาชน จทบ.ส.บ.
เมื่อ 2 ม.ค.58   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ร่วมให้การต้อนรับ
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมต.มท. ตรวจ
เยี่ยมจุดให้บริการประชาชนที่ปั้มดุสิตา
และด่านตรวจตำรวจทางหลวงทับกวาง
เมื่อ 1 ม.ค.58   ชมภาพ
   พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง ร่วมคณะ ผวจ.
ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนห้วง
เทศกาลปีใหม่ ณ อ.หนองแค จว.ส.บ.
เมื่อ 30 ธ.ค.57   ชมภาพ
   คุณดวงพร โครพ ประธานชมรมแม่บ้าน
จทบ.ส.บ. และคณะ วางพานพุ่มถวาย
ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ
ลานอเนกประสงค์ จทบ.ส.บ.
เมื่อ 28 ธ.ค.57   ชมภาพ
   จทบ.ส.บ. จัดชุดซ่อมเคลื่อนที่ และ จัด
ชุดแพทย์ประจำจุดบริการประชาชน ณ
หน้า รพ.ค่ายอดิศร อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 28 ธ.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผบ.จทบ.ส.บ.
ตรวจเยี่ยม รง.ปูน ทีพีไอ อ.แก่งคอย
จว.ส.บ. เมื่อ 26 ธ.ค.57   ชมภาพ
   พิธีอวยพรปีใหม่ แด่ พล.ต.อดิศรย์ โครพ
ผบ.จทบ.ส.บ. และ การมอบถุงยังชีพ
ให้กับกำลังพล ณ บก.จทบ.ส.บ.
เมื่อ 25 ธ.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ตรวจเยี่ยมบ้าน
ของกำลังพล จทบ.ส.บ. และเยี่ยม
กำลังพลที่พักอาศัยอยู่ใน จทบ.ส.บ.
อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อ 24 ธ.ค.57
ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ตรวจเยี่ยมกำลังพล
จทบ.ส.บ. ในกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ร้อย.จทบ.ส.บ.
เมื่อ 24 ธ.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ตรวจเยี่ยมบุตร
ของกำลังพลและมอบทุนให้กับบุตร
ข้าราชการที่มีความต้องการพิเศษ ณ
บ้านพัก จทบ.ส.บ. เมื่อ 24 ธ.ค.57
ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธานมอบ
ทุนการศึกษาที่สอบเข้ามหาลัยของ
รัฐบาล บุตรของกำลังพล จทบ.ส.บ.
ณ บก.จทบ.ส.บ. เมื่อ 23 ธ.ค.57
ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ให้การต้อนรับ
คณะ ปปส. ดูงานค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้เสพ/ผู้้ติดยาเสพติด พื้นที่
กทม. ณ จทบ.ส.บ. เมื่อ 23 ธ.ค.57
ชมภาพ
   คุณดวงพร โครพ ภริยา ผบ.จทบ.ส.บ.
พร้อมคณะแม่บ้าน จทบ.ส.บ. ออกร้าน
กาชาดประจำปี ที่ จว.อ.ย.
เมื่อ 21 ธ.ค.57   ชมภาพ
   พ.อ.ปราการ ปทะวานิช เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ของ
จทบ.ส.บ.ณ สนามหลัง รพ.ค่ายอดิศร
เมื่อ 19 ธ.ค.57   ชมภาพ
   พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร เป็นประธานปิด
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ จทบ.ส.บ.
เมื่อ 17 ธ.ค.57   ชมภาพ
   คุณดวงพร โครพ ประธานชมรมแม่บ้าน
จทบ.ส.บ. เยี่ยมชม และซื้อผลิตภัณฑ์
ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต
เมื่อ 16 ธ.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ร่วมพิธีเปิดงาน
ของดีป่าสัก สวยนักทานตะวัน สุขสันต์
ปีงานปีใหม่ 2557 ณ ศาลากลางจังหวัด
สระบุรี อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อ 15 ธ.ค.57
ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีกล่าวเปิดงานและประกอบพิธี
เปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก
ประจำปี 57 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระเจ้าอู่ทอง
จว.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ 13 ธ.ค.57
ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธานในพิธี
วันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2557
ผลัดที่ 2 ณ หน่วยฝึกทหาร่ใหม่
ร้อย.จทบ.ส.บ. อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 13 ธ.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ พร้อมคณะฯ ร่วม
กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี และ
หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี
ณ บก.ม.4 รอ. เมื่อ 11 ธ.ค.57
ชมภาพ
   พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง เป็นวิทยากร
บรรยาย กกล.รส.จทบ.ส.บ. ให้กับ
นักศึกษาหลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้า
กลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง รุ่นที่ 4
ณ หอประชุมศาลากลาง จว.ส.บ.
เมื่อ 10 ธ.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ให้การต้อนรับ
และฟังบรรยายสรุป พร้อมพาเยี่ยมชม
ค่ายบำบัดฯ ณ ร้อย ฉก.จทบ.ส.บ.
เมื่อ 9 ธ.ค.57  ชมภาพ
   พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง ร่วมโครงการ
แหล่งเรียนรู้หลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
“ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” ณ ต.ห้วยบง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.ส.บ. เมื่อ 9 ธ.ค.57
ชมภาพ
   พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง. ร่วมพิธี
การเดินรณรงค์รวบพลังต่อต้านทุจริต
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ในพื้นที่
จังหวัดสระบุรี อ.เมือง. จว.ส.บ.
เมื่อ 8 ธ.ค.57  ชมภาพ
   พ.อ.นันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์ พร้อมด้วย
ชป.กร.กรม นร.รร.ม.ศม.ได้นำรถ
บรรทุกน้ำ ไปแจกจ่ายให้กับประชาชน
ณ หมู่ที่ 10 ต.สองคอน อ.แก่งคอย
จว.ส.บ. เมื่อ 8 ธ.ค.57  ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ร่วมพิธีถวาย
เครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัย
ถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธีหน้า
สนง.เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
เมื่อ 5 ธ.ค.57   ชมภาพ
   พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร ร่วมพิธีถวาย
เครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวาย
พระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
ณ สนามหน้า ศาลากลาง จว.ส.บ.
เมื่อ 5 ธ.ค.57   ชมภาพ
   พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง ร่วมพิธี
การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
87 พรรษา 5 ธันวาคม ณ บริเวณหน้า
ศาลากลาง จว.ส.บ. เมื่อ 5 ธ.ค.57
ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ร่วมกิจกรรม
“ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” เพื่อเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าว
ชุมชน อ.หนองแซง จว.ส.บ.
เมื่อ 5 ธ.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง ที่บริเวณลานหน้า
วัดพนัญเชิงวรวิหาร ในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช
เมื่อ 5 ธ.ค.57  ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธานในพิธี
ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมนำ
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
ณ บก.จทบ.ส.บ. เมื่อ 3 ธ.ค.57
ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ร่วมเป็นเกียรติ
ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา เมื่อ 2 ธ.ค.57
ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตาม
มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
ณ อบต.หนองโน อ.เสาไห้ จว.ส.บ.
เมื่อ 28 พ.ย.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ให้การต้อนรับ
พล.ต.พิซิต ฟูฟุ้ง ผบ.มทบ.13 และ
คณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมผลการ
ปฏิบัติงานของ จทบ.ส.บ. ณ
จทบ.ส.บ. เมื่อ 28 พ.ย.57 ชมภาพ
   จทบ.ส.บ. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
"สี่สานสามัคคี เพื่อความมั่นคง"ระหว่าง
พลเรือน ตำรวจ ทหาร และสื่อมวลชน
ในพื้นที่่ จว.สระบุรี เพื่อเป็นการสร้างความ
สัมพันธ์ ณ สนามฟุตบอล จทบ.ส.บ.
เมื่อ 26 พ.ย.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธานเปิด
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมติดยาเสพติด
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ จทบ.ส.บ.
เมื่อ 26 พ.ย.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ร่วมโครงการ
"ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และ ผู้การ
ตำรวจ เยี่ยมโรงเรียน" ณ โรงเรียน
โคกกระท้อนฯ อ.เสาไห้ จว.ส.บ.
เมื่อ 21 พ.ย.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพและคณะนายทหาร
เยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัด 2/57
ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร้อย.จทบ.ส.บ.
เมื่อ 21 พ.ย.57   ชมภาพ
   พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง ร่วมเป็นเกียรติ
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ 31 ณ สนามกีฬา จว.ส.บ.
เมื่อ 21 พ.ย.57   ชมภาพ
   พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง ร่วมโครงการ
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน โดยมี นาย วิเชียร พุฒิวิญญู
ผวจ.สบ.เป็นประธาน ณ อ.หนองโดน
จว.สระบุรี เมื่อ 21 พ.ย.57  ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ นำกำลังพล
จทบ.ส.บ.เดินทางไกล ประจำเดือน
พ.ย.57 ณ พื้นที่ จทบ.ส.บ.
เมื่อ 19 พ.ย.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ร่วมเป็นเกียรติ
ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี
รายได้น้อย ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญ
เร่งด่วนของรัฐบาล ณ ธกส.อ.หนองแค
จว.ส.บ. เมื่อ 17 พ.ย.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธานในพิธี
ต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี
2557 ณ บก.จทบ.ส.บ. จว.ส.บ.
เมื่อ 14 พ.ย.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธานในพิธี
ประดับเครื่องหมายศ ให้กำลังพลที่
เลื่อนยศสูงขึ้น ณ บก.จทบ.ส.บ.
เมื่อ 14 พ.ย.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ และคณะฯ ร่วมให้
การต้อนรับคณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 57
พร้อมคณะจารย์เดินทางเยี่ยมชมกิจการ
ของ ศม. อันเป็นประโยชน์ในการศึกษา
ณ พื้นที่ ศม. เมื่อ 13 พ.ย.57 ชมภาพ
   พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่แถลงข่าว การจับกุม
กลุ่มขโมยมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่
อ.เมือง จว.สระบุรี เมื่อ 13 พ.ย.57
ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ร่วมพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลก
ครั้งที่ 1 ณ อนุสาวรีย์ทหารอาสาฯ หน้า
รง.ซย.กรซท.ศชส.สพ.ทบ. จว.อ.ย.
เมื่อ 11 พ.ย.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ พร้อมเจ้าหน้าที่
และ กำลังพล เข้าตรวจค้น เรือนจำ
จังหวัดสระบุรี เมื่อ 11 พ.ย.57
ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ให้การต้อนรับ
พลโท กัมปนาถ รุดดิษฐ์ แม่ทัพภาคที่ 1
และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามผล
การปฏิบัติงาน จทบ.ส.บ. เมื่อ 8 พ.ย.57
ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ให้การต้อนรับ
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. เป็น
ประธานทอดกฐินสามัคคีกองทัพบก
ณ วัดวชิรธรรมาราม อ.มหาราช
จว.อ.ย. เมื่อ 6 พ.ย.57   ชมภาพ
   พ.อ.นันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์ ร่วมโครงการ
"เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข " ณ สนาม
หน้าศาลากลาง อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 6 พ.ย.57  ชมภาพ
   พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง ร่วมประเพณี
ลอยกระทงประจำปี ณ ท่าดับเพลิง
เมืองสระบุรี จว.ส.บ. เมื่อ 6 พ.ย.57
ชมภาพ
   พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง ร่วมพิธีโครงการ
คัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิม-
พระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฏราชกุมาร ณ สนามกีฬา อบจ.
สระบุรี อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อ 4 พ.ย.57
ชมภาพ
   พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง ตรวจพื้นที่
การจัดระเบียบ ของ ณ จุดบริการรถตู้
และ บขส.จว.ส.บ. ในพื้นที่ จว.ส.บ.
อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อ 31 ต.ค.57
ชมภาพ
   พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร เป็นประธาน
ในพิธีอบรมรมศีลธรรม เดือน ต.ค.57
ณ อาคารอดิศร อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 31 ต.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธานในพิธี
อำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชา
ณ ลานอเนกประสงค์ จทบ.ส.บ.
อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อ 29 ต.ค.57
ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธาน
การประชุมสรุปผลการปฏิบัติและมอบ
แนวทางการปฏิบัติงาน บก.ควบคุม
จทบ.ส.บ. ณ อาคารอดิศร อ.เมือง
จว.ส.บ. เมื่อ 29 ต.ค.57  ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ต้อนรับ
พ.อ.นุกูล โล่ประเสริฐ หน.ชุดตรวจ
แนะนำสายวิทยาการสารบรรณ หน่วย
ในพื้นที่ จทบ.ส.บ. ณ ห้องเรียน
นฝ.นศท.จทบ.ส.บ. เมื่อ 27 ต.ค.57
ชมภาพ
   พ.อ.นันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์ พร้อมคณะฯ
ร่วมงานพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 57
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
หน้าศาลากลาง จว.ส.บ. และ จว.อ.ย.
เมื่อ 23 ต.ค.57  ชมภาพ
   พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง เป็นประธาน
พิธีปิดการฝึกและประดับยศเครื่องหมาย
ครูทหารใหม่ รุ่นปี 2557 ผลัดที่ 2 ณ
หน่วยฝึกทหารใหม่ จทบ.ส.บ.
เมื่อ 22 ต.ค.57  ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ และคณะฯ เยี่ยม
ชป.กร.ลงพื้นที่ปฏิบัติงานและ พบปะกับ
ประชาชนในพื้นที่ อ.วิหารแดง ณ
ห้องประชุม อ.วิหารแดง จว.ส.บ.
เมื่อ 17 ต.ค.57&nbs
 
ดำเนินการโดย ศกม.จทบ.ส.บ. โทรศัพท์ 036-230318-22 ต่อ 64113 E-mail neofuoga@gmail.com
Copyright © 2009 www.armysaraburi.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0