หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  ผู้บังคับการ

  รายการหลัก
 พระมหากษัตริย์ไทย
 ผู้บังคับบัญชา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  สมาชิก
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!
  คำสั่ง ทบ.
  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 
  แนะนำ
  เรื่องน่าสนใจ
  กองทุนชุมชนทหาร จทบ.ส.บ.  จำนวนผู้เยี่ยมชม
Website counter


 


 
 
 


       
       พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ถวาย
รายงานและร่วมรับเสด็จฯ พระเจ้า-
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-
ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จว.อ.ย.
เมื่อ 23 ก.ค.57   ชมภาพเพิ่มเติม
   พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
ถวายรายงาน และร่วมรับเสด็จฯ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสม-
สวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ
ไปทรงเปิดงาน "ฝ้ายทอใจ" ครั้งที่ 7
เมื่อ 12 มิ.ย.57   ชมภาพเพิ่มเติม
      พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
ถวายรายงาน และร่วมรับเสด็จฯ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า-
อทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นประธาน
ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัด
ราชบรรทม อ.นครหลวง จว.อ.ย.
เมื่อ
25 เม.ย.57    ชมภาพเพิ่มเติม
      พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
ถวายรายงาน และร่วมรับเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ณ
บ. อุตสาหกรรมเครื่องหอม
ไทย-จีน จว.อ.ย.
เมื่อ
22 เม.ย.57 ชมภาพ
      พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
ถวายรายงานและร่วมรับเสด็จฯ
สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

หอประชุม อบจ.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อ 
 16 เม.ย.57  ชมภาพเพิ่มเติม
      พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
ถวายรายงานและร่วมรับเสด็จฯ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี เสด็จฯ
ณ มหาวิทยาลัย
นานาชาติเอเชียแปซิฟิก จว.ส.บ.
เมื่อ
2 มี.ค.57 
ชมภาพเพิ่มเติม
 
   พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
ถวายรายงานและร่วมรับเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จว.อ.ย.
เมื่อ
18 ก.พ.57

     
   พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร
ร่วมงานปรองดอง ณ ศูนย์
ดำรงธรรม อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 25 ก.ค.57   ชมภาพ
    พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ร่วมกับ
ผวจ.ส.บ., รอง ผบ.ตร.ภูธร ภาค 1
และอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมเจ้าหน้าที่
ร่วมตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่า ของ
โรงปูน ทีพีไอ อ.แก่คอย จว.สระบุรี
เมื่อ 24 ก.ค.57  ชมภาพ
    พ.อ.ปราการ ปทะวานิช ต้อนรับ
รอง เสธ.กกล.รส.ทภ.๑ เดินทางมา
ตรวจเยี่ยมฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติ
ของ กกล.รส.จทบ.ส.บ. ที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุม บก.จทบ.ส.บ.
เมื่อ 21 ก.ค.57   ชมภาพ
    พ.อ.สุวิทย์ มหาศักดิ์สุนทร ร่วมกับ
ขส.จว.ส.บ. จัดอบรมใบขับขี่สาธารณะ
ให้กับผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ
และแจกหมวกนิรภัย ณ แหล่งสมาคม
นายทหาร ค่ายอดิศร เมื่อ 16 ก.ค.57
ชมภาพ
  จทบ.ส.บ.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
จังหวัดทหารบกสระบุรี ครบรอบปีที่
58 ณ จทบ.ส.บ. อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 10 ก.ค.57   ชมภาพ
   พ.อ.ปราการ ปทะวานิช ให้การต้อนรับ
พล.ต. เทพพงศ์ิ์ ทิพยจันทร์ รอง มทภ.1
ตรวจเยี่ยมและติดตามการตรวจปริมาณ
คุณภาพข้าว ณ คลังสินค้า หจก.เจี่ยเม้ง
ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จว.อ.ย.
เมื่อ 16 ก.ค.57  ชมภาพ
    พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
ผบ.กกล.รส.จทบ.ส.บ.พบปะและ
มอบนโยบายการปฏิบัติงาน กกล.
รส.จทบ.ส.บ. ณ อาคารอดิศร
จทบ.ส.บ. อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 10 ก.ค.57   ชมภาพ
    พ.อ.ปราการ ปทะวานิช ต้อนรับ
พล.อ.ศิริชัย. ดิษฐกุล เสนาธิการทหาร
ประธานคณะกรรมการพิจารณาความ-
เหมาะสมการจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนอปท. ใน จว.ส.บ. ณ ห้อง
ประชุม อบจ.ส.บ. (หลังใหม่)
เมื่อ 14 ก.ค.57  ชมภาพ
    พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
รับมอบเครื่องดื่มสปอนเซอร์
พลัด บี จาก บ. เดอเบล จำกัด
สาขาปทุมธานี จำนวน 100 ลัง
ณ บก.จทบ.ส.บ. อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 10 ก.ค.57  ชมภาพ
    พ.อ.ปราการ ปทะวานิช ร่วมให้
การต้อนรับ พล.ท.พิสิทธิ์ สิทธิสาร
แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็นประธานกิจกรรม
มหกรรม สร้างความปรองดองสมาน-
ฉันท์คืนความสุขในคนในชาติ ณ สนาม
กีฬา จว.ส.บ. เมื่อ 8 ก.ค.57 ชมภาพ
    พ.อ.ปราการ ปทะวานิช ร่วมประชุม
กับ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผวจ.ส.บ.
แถลงข่าวจัดงานมหกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้
คนในชาติ ณ สนามกีฬา จว.ส.บ.
เมื่อ 7 ก.ค.57   ชมภาพ
    พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ร่วมกับ
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผวจ.ส.บ. และ
ประธานคณะทำงานตรวจสอบปริมาณ
ข้าวและคุณภาพข้าว ณ คลังสินค้ากลาง
บจก.พงษ์ลาภ อ.พระพุทธบาท จว.ส.บ.
เมื่อ 4 ก.ค.57  ชมภาพ
    พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ร่วมกับ
นายวิทยา ผิวผ่อง ผวจ.อ.ย. และ
ประธานคณะทำงานตรวจสอบปริมาณ
ข้าว และคุณภาพข้าว ณ คลังสินค้า
บ้านแพรกไรช์ ต.บ้านแพรก จว.อ.ย.
เมื่อ 3 ก.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ได้ชี้แจง
ทำความเข้าใจในการดำเนินงานของ
คสช. ให้กับ หัวหน้าส่วนราชการ
จว.อ.ย. ณ ห้องประชุมศาลากลาง
จว.อ.ย. เมื่อ 30 มิ.ย.57  ชมภาพ
 ชมภาพ
    พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
ร่วมแถลงข่าวการจับกุม ยาเสพติด
และ อาวุธ ปืน ณ อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 17 มิ.ย.57   ชมภาพ
    พ.อ.สุวิทย์ มหาศักดิ์สุนทร
ร่วมพิธีเปิด "ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
เพื่อการปฏิบัติรูปจังหวัดสระบุรี" ณ
บริเวณศาลากลาง จว.ส.บ. อ.เมือง
จว.ส.บ. เมื่อ 5 มิ.ย.57   ชมภาพ
    พ.อ.ปราการ ปทะวานิช
พร้อมคณะนายทหาร จทบ.ส.บ.
ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่
ณ จุดตรวจความมั่นคง จทบ.ส.บ. ณ
พื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.ส.บ.
เมื่อ 3 มิ.ย.57    ชมภาพ
    พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
หารือแนวทางการปฏิบัติงาน ใน
โอกาสที่ นายวิเชียร พุฒิวิญญู
ผวจ.ส.บ.มารับหน้าที่ใหม่ ณ
บก.จทบ.ส.บ. เมื่อ 3 มิ.ย.57
                        ชมภาพ
    พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
ได้รับมอบสิ่งอุปโภค และเครื่องดื่ม
จาก นาง วาสินี ผิวผ่อง นายกเหล่า
กาชาด จว.อ.ย. เมื่อ 30 พ.ค.57
                       ชมภาพ
    พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
ชี้แจงความเข้าใจและแนวทาง
การปฏิบัติของ คสช.ให้กับ หน.
ส่วนราชการ และ ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ศาลากลาง
จว.อ.ย. เมื่อ 30 พ.ค.57  ชมภาพ
    พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
ได้รับมอบสิ่งของและเครื่องดื่ม จาก
นาย วิทยา ผิวผ่อง ผวจ.อ.ย. ณ
ศาลากลาง จว.อ.ย. เมื่อ 30 พ.ค.57
                        ชมภาพ
   พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
ชี้แจงสร้างความเข้าใจเหตุผล
ของการควบคุมอำนาจ ของ
คสช. ให้กับ หน.ส่วนราชการ
จว.ส.บ. ณ ศาลากลาง
เมื่อ 29 พ.ค.57   ชมภาพ
    พ.อ. ปราการ ปทะวานิช
ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ
พ.ศ.2557 ณ บริเวณป่าสงวน
แห่งชาติฯ อ.แก่งคอย จว.ส.บ.
เมื่อ 28 พ.ค.57
    ชมภาพ
    พ.อ.ปราการ ปทะวานิช รับมอบ
หนังสือจากกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน
อ.หนองแซง
, อ.เสาไห้ จว.ส.บ.
พร้อมกลุ่มชาวนาและประชาชน
จำนวน 500 คน ณ บก.จทบ.ส.บ.
เมื่อ 27 พ.ค.57   ชมภาพ
   พ.อ.สุวิทย์ มหาศักดิ์สุนทร พร้อม
ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ จ่ายเงิน
จำนำข้าวให้เกษตรกรที่ จว.สระบุรี
ณ ธ.ก.ส.สระบุรี อ.เมือง จว.สระบุรี
เมื่อ 27 พ.ค.57  ชมภาพ
     พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมทหาร
ที่ปฏิบัติหน้าที่ จุดตรวจฯ ณ พื้นที่
ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ
และ ในพื้นที่ อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 26 พ.ค.57   ชมภาพ
    นพ.ชุติเดช ตาบองครักษ์ ผอ.รพ.
สระบุรี มอบสิ่งของ ยาเวชภัณฑ์ และ
เครื่องดื่มต่างๆ โดย พล.ต.วิบูลย์พงศ์
อินทะพงษ์ เป็นผู้รับสิ่งของ ณ
บก.จทบ.ส.บ. อ.เมือง จว.สระบุรี
เมื่อ 26 พ.ค.57
 
    ชมภาพ
   พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร
เข้าร่วมประชุม การประกาศใช้
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ
เพื่อชี้แจงนโยบาย และแนวทาง
การปฎิบัติแก่ส่วนราชการต่างๆ
ในพื้นที่ จว.ส.บ. ณ รร.เกี่ยวอัน
เมื่อ 25 พ.ค.57   ชมภาพ
 
 พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
ตรวจเยี่ยมหน่วยที่ตั้งจุดใน
พื้นที่ จว.ส.บ. เมื่อ 23 พ.ค.57
                      ชมภาพ
    พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษฺ์
เชิญผู้แทนส่วนราชการและผู้แทน
หน่วยทหารในพื้นที่ร่วมประชุม เพื่อ
ชี้แจงทำความเข้าใจ ในการประชุม
VTC สโมสร ทบ. ณ ห้องประชุม
บก.จทบ.ส.บ. อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 23 พ.ค.57   ชมภาพ
..-..  .._..


 
 
ดำเนินการโดย ศกม.จทบ.ส.บ. โทรศัพท์ 036-230318-22 ต่อ 64113 E-mail neofuoga@gmail.com
Copyright © 2009 www.armysaraburi.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0