หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  ผู้บังคับการ

  รายการหลัก
 พระมหากษัตริย์ไทย
 ผู้บังคับบัญชา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  สมาชิก
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!
  คำสั่ง ทบ.
  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 
  แนะนำ
  เรื่องน่าสนใจ
  กองทุนชุมชนทหาร จทบ.ส.บ.  จำนวนผู้เยี่ยมชม
Website counter 
 
 


       
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผบ.จทบ.ส.บ.
ถวายรายงานและร่
วมรับ เสด็จ ฯ
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ
ทรงเสด็จบำเพ็ญกุศล บวชสามเณร
61รูป และสามเณรี จำนวน 61 รูป
เนื่องในวโรกาสทรงมีพร
ะชน มายุครบ
60 พรรษา ณ หอประชุมสงฆ์ มหา-
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ 27 มี.ค.58
ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนิน ณ ศูนย์ส่งเสริม
ศิลปาชีพระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อ 9 มี.ค.58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำเนิน ทรงเปิดนิทรรศการ
ถาวรและมัลติมีเดีย ยามาดะ นางามาสะ
และท้าวทองกีบม้า ณ หมู่บ้านญี่ปุ่น ตำบล
เกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเมื่อ 10 ก.พ. 58 
ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จฯพระเจ้าหลานเธอ
พัชรกิตติยาภาทรงเสด็จพระราชดำเนิน
ประกอบพิธีเททองหล่อหล่อพระพุทธ-
หัวใจ หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อ 24 ม.ค.58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ  ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 58
อ.มวกเหล็กจ.สระบุรี เมื่อ 23 ม.ค.58
 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ ฯ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จทรง
พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปรางสมาธิ
ณ วัดบันไดช้าง ต.หัวเวียง อ.เสนา
จว.อ.ย. เมื่อ 20 ธ.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ ฯ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรง
บำเพ็ญกุศลถวายพระกฐิน ณ วัด
โตนดเตี้ย อ.อุทัย จว.อ.ย.
เมื่อ 25 ต.ค.57 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ณ วัด
ชูจิตธรรมาราม จว.อ.ย.
เมื่อ 21 ต.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ วัด
นิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จว.อ.ย.
เมื่อ 19 ต.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ อ.เมือง
จว.ส.บ. เมื่อ 9 ต.ค.57  ชมภาพ
...
 

       
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผบ.จทบ.ส.บ.
และคณะตรวจเยี่ย
ม ให้กำลังใจ
กำลังพลที่ร่
วมกิจกรรมบริจาคโลหิต
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในมหา-
มงคลเฉลิมพระชนม
ายุ 60 พรรษา
ณ ร้อย.จทบ.ส.บ. เมื่อ 30 มี.ค.58
ชมภาพ
พล.ต,อดิศรย์  โครพ พร้อมคณะ
นายทหาร
จทบ.ส.บ.ร่วมงาน
วันสถาปนาหน่วย
มทบ.13
ครบรอบปีที่ 89 ณ บก.มทบ.13
อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อ 25 มี.ค.58
ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์  โครพ พบปะกำลังพล
ชุด ชป.กร.จทบ.ส.บ. และประชุม
ชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของ
กำลังพล
ณ บก.จทบ.ส.บ. เมื่อ 23 มี.ค.58
ชมภาพ
  คุณดวงพร โครพ ประธานชมรมแม่บ้าน
สาขา จทบ.ส.บ.มอบทุนให้กับบุตรที่มี
ความต้องการพิเศษ ณ บ้านพักของ
กำลังพล จทบ.ส.บ. เมื่อ 23 มี.ค.58
ชมภาพ
  พ.อ.นันทวุฒิ บุญยะสิทธฺ์ ร่วมพิธี
เปิดโครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน
รุ่นที่ ๒(จังหวัดสระบุรี) ณ ค่ายลูกเสือ
รัศมีแคมป์ อ.แก่งคอย จว.ส.บ. เมื่อ
20 มี.ค. 58 ชมภาพ
  พล.ต.อิศรย์ โครพ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ
ความมั่นคง ฯ โดยมี มี รอง ผจว.และ
กำนันผู้ใหญ่ ณ ใต้สะพานต่างระดับ
หินกอง อ.หนองแค จว.ส.บ. เมื่อ
18 มี.ค.58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์  โครพ เป็นประธาน
ในพิธีปิดค่ายปรั
บเปลี่ยนพฤติกรรม
ผู้ติดยาเส
พติด/ผู้เสพยาเสพติด
พื้นที่ กทม. ณ จทบ.ส.บ. เมื่อ
18 มี.ค.58  ชมภาพ
  พล.ต.ธานี ฉุยฉาย หน.ชุดสังเกตุการณ์
นำตรวจเยี่ยมสังเกตุการณ์ต
รวจประเมิน
ผลการพัฒนาคุณภาพชีว
ิตกำลังพล
และครอบครัว ณ จทบ.ส.บ. เมื่อ
16 มี.ค. 58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ พบปะพัฒนา
สัมพันธ์ รอง ผจว.ส.บ.และ ตำรวจ
และ ชุด ชป.หน่วยในพื้นที่ จว.ส.บ.
เมื่อ 13 มี.ค. 58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์  โครพ ตรวจคุณภาพ
ชีวิต จทบ.ส.บ. ณ พท.จทบ.ส.บ.
เมื่อ 12 มี.ค.58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ มอบเครื่องซักผ้า
และสิ่งของ ให้กับ ร้อย.จทบ.ส.บ.,
ร้อย.สห.จทบ.ส.บ. และฉก.จทบ.ส.บ.
ณ บก.จทบ.ส.บ. เมื่อ 12 มี.ค.58
ชมภาพ
  จทบ.ส.บ. ร่วมการแข่งขันกีฬา
สีสานสัมพันธ์ เพื่อความมั่นคง
ครั้งที่ 3 ณ สนามฟุตบอลเทศบาล
เมืองทับกวาง อ.แก่งคอย จว.ส.บ.
เมื่อ 11 มี.ค.58 ชมภาพ
  พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง พบปะประชาชน
ที่เดือดร้อน จากโรงงานหล่อมทอง-
เหลือง ได้รับมลภาวะเป็นพิษ ณ
พื้นที่ ม.๖ และ ๑๐ ต.หน้าพระลาน
อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.ส.บ. เมื่อ
11 มี.ค.58 ชมภาพ
  พ.อ.สุรินทร์  นิลเหลือง พร้อมด้วย
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสระบุรี
และ ผู้บัญชาการ
เรือนจำจังหวัดส
ระบุรี และ รองผู้
บังคับการตำรวจภูธรจั
งหวัดสระบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
เข้าตรวจค้น เรือนจำจังหวัดสระบุรี
เมื่อ 9 มี.ค.58 ชมภาพ
  พ.อ.นันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์ ร่วมพิธี
เปิดโครงการทำความดีเพื่อแผ่นดิน
ครั้งที่ ๒ ณ อาคารอดิศร อ.เมือง
จว.ส.บ. เมื่อ 5 มี.ค.58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธาน
มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ เนื่องใน
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
88 พรรษา ให้กับน.ส.ทองสุข
ภิรมยา อายุ 55 ปี ณ บ้านเลขที่
25 หมู่ 6 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท
จว.ส.บ. เมื่อ 3 มี.ค.58  ชมภาพ
  พ.อ.นันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์ร่วมโครง-
การแนะแนวอาชีพให้ทหารอกงที่จะ
ปลดเป็นทหารกองหนุน ณ อาคาร
นฝ.นศท.จทบ.ส.บ. อ.เมือง จว.ส.บ.
โดยมี รอง ผจว.เป็นประธาน
เมื่อ 3 มี.ค. 58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธาน
ในพิธีปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ผู้เสพ/ผู้ติดย่เสพติด พื้นที่กรุงเทพ-
มหานคร ณ ร้อย.ฉก.จทบ.ส.บ.
อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อ 3 มี.ค. 58
ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ ร่วมงาน
สถาปนาหน่วย ม.4 รอ. ครบ
รอบปีที่ 36 อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 2 มี.ค.58 ชมภาพ
  จทบ.ส.บ.จัดชุดวิทยากรร่วม
กิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในระบบสมัครใจใน
รูปแบบการเปลี่ยนพฤติกรรม
(มาตรฐานใหม่ ) ณ อาคารอดิศร
อ.เมือง จว.ส.บ.เมื่อ 27 ก.พ.58
 ชมภาพ
  กรมแรงงานจัดหางาน ประชา
สัมพันธ์การสมัครงานให
้กับ
พลทหารกองประจำการก่อนป
ลด
ประจำการ ณ ร้อย.จทบ.ส.บ.
อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อ 26 ก.พ.58
ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธานใน
พิธีเปิดการฝึกครูทหารใหม่ และสิบตรี
กองประจำการ รุ่นปี 2555 ผลัดที่ 1
ณ สนามหน้าหน่วยฝึกทหารใหม่
ร้อย.จทบ.ส.บ. อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 26 ก.พ.58 ชมภาพ
  พ.อ.ปราการ ปทะวานิช เป็นประธาน
ในพิธีอบรมศีลธรรม จทบ.ส.บ.
ณ อาคารอดิศร อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 26 พ.ย.58 ชมภาพ
  จทบ.ส.บ.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ประจำปี 58 ณ ลานอเนกประสงค์
จทบ.ส.บ. อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อ
25 ก.พ.58 ชมภาพ
hg  พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง ร่วมพิธี
เปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้ติดยาเสพติดในทุกระบบ
ณ อาคารอดิศร อ.เมือง จว.ส.บ.
โดยมี นายวิเชียร พุฒิวิญญ
เป็นประธาน เมื่อ 25 ก.พ.58 ชมภาพ
  พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง พร้อมคณะ
นายทหาร
ร่วมงาน Thank you
party ณ หน้าศาลากลาง จว.ส.บ.
อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อ 24 ก.พ.58
ชมภาพ
  พ.อ.นันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์ พร้อมคณะ
นายทหาร จทบ.ส.บ.พบปะพัฒนา
สัมพันธ์ กับ ผู้บริหารของ โรงเรียน
หัวหน้า ผู้นำท้องถิ่น อ.พระนครศรีอยุธยา
จว.อ.ย. เมื่อ 24 ก.พ.58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการฝึก ชป.พิเศษ
จทบ.ส.บ. ณ สนามหน้าหน่วยฝึก
จทบ.ส.บ. อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 24 ก.พ.58 ชมภาพ

พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธาน
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติของ
ชป.กร./ ชป.มวลชน และ มอบ
นโยบายการดำเนินการชุดควบคุม
และ บก.ควบคุม ให้กับกำลังพล
ณ อาคารอดิศร จทบ.ส.บ.
เมื่อ 20 ก.พ.58 ชมภาพ

พล.ต. อดิศรย์ โครพ รับมอบ
เค
รื่องคอมพิวเตอร์จากภาคเอกช
และเทศบาลเมืองสระบุรี
จำนวน
30 เครื่อง เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียน
การสอน ณ ศูนย์การเรียนรู้ จทบ.ส.บ.
เมื่อ 20 ก.พ. 58 ชมภาพ
 
  จทบ.ส.บ.จัดกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วย
รางวัลเกียรติยศพลโท กัมปนาท
รุดดิษฐ์แม่ทัพภาคที่ ๑ ณ ศูนย์
พัฒนากีฬาศูนย์การทหารม้าสระบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
เมื่อ 18 ก.พ.58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธานใน
พิธีเปิดการฝึกโครงการพัฒนาวิทยากร
กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง รุ่นที่ ๓
สำนักป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดภาค ๑ ณ ไร่เครือวัลย์รีสอร์ท
อ.มวกเหล็ก จว.ส.บ. เมื่อ 16 ก.พ.58
ชมภาพ
  ร้อย.สห.จทบ.ส.บ. เปิดการฝึก
อบรมหลักสูตรระยะสั้น (Unitschool)
การขับขี่รถจักรยานยนต์นำขบวน
สำหรับทหารสารวัตร เมื่อ 16 ก.พ.58
ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ ให้การต้อนรับ
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.
เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกยิงปืน
และมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ
ประจำปี 2558 ณ ศูนย์การทหารม้า
อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อ 13 ก.พ.58
ชมภาพ
  พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง ร่วมกิจกรรม
โครงการ " ผู้ว่า ฯ ผู้การทหาร
ผู้การตำรวจ เยี่ยมโรงเรียน"
ประจำปีงบประมาณ 58 ณ อาคาร
เอนกประสงค์(โดมกีฬา) วิทยาลัย-
เทคนิคสระบุรี อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 12 ก.พ. 58 ชมภาพ
  จทบ.ส.บ. จัดตลาดนัด ธงฟ้า
ณ ลานแฟลต จทบ.ส.บ.
เมื่อ 11 ก.พ.58  ชมภาพ

  พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง พร้อมคณะ
นายทหาร ร่วมกิจกรรม
"กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี "
ณ สำนักงานพลังงาน จังหวัดสระบุรี
อ.เมืองจว.ส.บ. เมื่อ 11 ก.พ.58
ชมภาพ
  พ.อ.นันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์พร้อมคณะ
นายทหา
รฯร่วมพิธีในโอกาสวันคล้าย
วัน
สถาปนากองอาสารักษาดินแดน
ประจำปี 2558 ณ หอประชุม
อบจ.ส.บ.(หลังเก่า) อ.เมือง
จว.ส.บ. เมื่อ 10 ก.พ. 58  ชมภาพ
  จทบ.ส.บ.เดินทางไกลข้าราชการ
ประจำเดือน ม.ค. ณ พท.จทบ.ส.บ.
เมื่อ 30 ม.ค.58 ชมภาพ
  คุณดวงพร  โครพ ประธานชมรมแม่บ้าน
จทบ.ส.บ.พร้อมคณะฯ เข้าชม วิทยาลัย
เทคโนโลยีอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี
มูลนิธิบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วย
กิจกรรมทางศาสนา อ.แก่งคอย จว.ส.บ.
เมื่อ 9 ก.พ.58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการเรียนการสอนพิเศษ
โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาทักษะภาษอังกฤษมุ่งสู่ AEC
โดยมีวิทยากร จาก โรงเรียนนานา
ชาติเซนต์จอห์นแมรี สระบุรี
ณ อาคารชุมชนจทบ.ส.บ.
เมื่อ 8 ก.พ.58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพเป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ให้กับ
ข้าราชการ จังหวัดทหารบกสระบุรี
เมื่อ 5 ก.พ.58 ชมภาพ
  จทบ.ส.บ. จัดการอบรม หลักสูตร
"คนไทยรักษ์แผ่นดิน"โดยเรียนเชิญ
ผวจ.ส.บ. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม
มี ผบ.จทบ.ส.บ., พร้อมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ อาคารอดิศร
จทบ.ส.บ.เมื่อ 3 ก.พ.58 ชมภาพ
  จทบ.ส.บ.ร่วมกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล
สี่สานส์สัมพันธ์ จังหวัดสระบุรี ณ อบต.
ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จว.ส.บ. เมื่อ
28 ม.ค.58   ชมภาพ

 
 พ.อ.ปราการ ปทะวานิช เป็นประธาน
ในพิธี อบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร
 จังหวัดทหารบกสระบุรี ประจำ
เดือน ม.ค.58 ณ อาคารอดิศร อ.เมือง
จ.สระบุรี เมื่อ 27 ม.ค.58 ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ให้การต้อนรับ
 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นประธาน
เปิดตัวโครงการจัดการแก้ไขปัญหาขยะ
 ที่ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อ 22 ม.ค.58 ชมภาพ
  จทบ.ส.บ. จัดการประชุมสรุปผล
การปฏิบัติงาน+รอบ 3 เดือน
 (ต.ค.57-ธ.ค.57) มีส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงเข้าร่วม
ณ อาคารอดิศร จทบ.ส.บ.
เมื่อ 20 ม.ค.58  ชมภาพ
  พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง ร่วมกิจกรรม
" ผู้ว่า ผู้การทหาร ผู้การตำรวจ เยี่ยม
โรงเรียน" ณ ร.ร.หินกองวิทยาคม
เมื่อ 21 ม.ค.58  ชมภาพ
  จทบ.ส.บ.จัดพิธีกระทำสัตย์-
ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของ
หน่วยทหารในพื้นที่  จว.ส.บ.
ประจำปี 2558 ณ ลาน
อเนกประสงค์ จทบ.ส.บ. ชมภาพ

 
พลตรี อดิศรย์ โครพ ร่วมถวาย
ราชสักการะใน"วันยุทธหัตถี"
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ณ ทุ่งภูเขาทอง
เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2558 ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการฝึก ประจำปีการศึกษา
2558 ณ กอ.ฝึก ห้วยจรเข้ อ.เมือง
จว.ส.บ. เมื่อ 14 ม.ค.58  ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ และ
คุณดวงพร โครพเป็นประธาน
งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยฝึก
นักศึกษาจทบ.ส.บ. เมื่อ 10 ม.ค.58
ชมภาพ
  พ.อ.ปราการ ปทะวานิช ร่วมพิธีเปิด
งานประเพณีตักบาตรข้าวหลามจี่
เดือนยี่ที่หนองโน ครั้งที่ 13
ณ อบต.หนองโน อ.เสาไห้ จว.ส.บ.
เมื่อ 4 ม.ค.58ชมภาพ
  พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง และคณะ มอบ
สิ่งของให้กับกำลังพล ชค.บก.ควบคุม
จทบ.ส.บ. ที่ปฏิบัติหน้าที่จุดบริการ
ประชาชน ห้วงเทศกาลปีใหม่ ณ
จุดบริการประชาชน จทบ.ส.บ.
เมื่อ 2 ม.ค.58   ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ ร่วมให้การต้อนรับ
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมต.มท.
ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนที่
ปั้มดุสิตาและด่านตรวจตำรวจ
ทางหลวงทับกวางเมื่อ 1 ม.ค.58  
ชมภาพ
  พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง ร่วมคณะ ผวจ.
ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนห้วง
เทศกาลปีใหม่ ณ อ.หนองแค จว.ส.บ.
เมื่อ 30 ธ.ค.57   ชมภาพ
  คุณดวงพร โครพ ประธานชมรมแม่บ้าน
จทบ.ส.บ. และคณะ วางพานพุ่มถวาย
ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ
ลานอเนกประสงค์ จทบ.ส.บ.
เมื่อ 28 ธ.ค.57   ชมภาพ
  จทบ.ส.บ. จัดชุดซ่อมเคลื่อนที่ และ จัด
ชุดแพทย์ประจำจุดบริการประชาชน ณ
หน้า รพ.ค่ายอดิศร อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 28 ธ.ค.57   ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผบ.จทบ.ส.บ.
ตรวจเยี่ยม รง.ปูน ทีพีไอ อ.แก่งคอย
จว.ส.บ. เมื่อ 26 ธ.ค.57   ชมภาพ
  พิธีอวยพรปีใหม่ แด่ พล.ต.อดิศรย์ โครพ
ผบ.จทบ.ส.บ. และ การมอบถุงยังชีพ
ให้กับกำลังพล ณ บก.จทบ.ส.บ.
เมื่อ 25 ธ.ค.57   ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ ตรวจเยี่ยมบ้าน
ของกำลังพล จทบ.ส.บ. และเยี่ยม
กำลังพลที่พักอาศัยอยู่ใน จทบ.ส.บ.
อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อ 24 ธ.ค.57
ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ ตรวจเยี่ยมกำลังพล
จทบ.ส.บ. ในกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ร้อย.จทบ.
ส.บ.เมื่อ 24 ธ.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ตรวจเยี่ยมบุตร
ของกำลังพลและมอบทุนให้กับบุตร
ข้าราชการที่มีความต้องการพิเศษ ณ
บ้านพัก จทบ.ส.บ. เมื่อ 24 ธ.ค.57
ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธานมอบ
ทุนการศึกษาที่สอบเข้ามหาลัยของ
รัฐบาล บุตรของกำลังพล จทบ.ส.บ.
ณ บก.จทบ.ส.บ. เมื่อ 23 ธ.ค.57
ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ให้การต้อนรับ
คณะ ปปส. ดูงานค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้เสพ/ผู้้ติดยาเสพติด พื้นที่
กทม. ณ จทบ.ส.บ. เมื่อ 23 ธ.ค.57
ชมภาพ
  คุณดวงพร โครพ ภริยา ผบ.จทบ.ส.บ.
พร้อมคณะแม่บ้าน จทบ.ส.บ. ออกร้าน
กาชาดประจำปี ที่ จว.อ.ย.
เมื่อ 21 ธ.ค.57   ชมภาพ
   พ.อ.ปราการ ปทะวานิช เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ของ
จทบ.ส.บ.ณ สนามหลัง รพ.ค่ายอดิศร
เมื่อ 19 ธ.ค.57   ชมภาพ
  พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร เป็
 
ดำเนินการโดย ศกม.จทบ.ส.บ. โทรศัพท์ 036-230318-22 ต่อ 64113 E-mail neofuoga@gmail.com
Copyright © 2009 www.armysaraburi.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0