หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  ผู้บังคับการ

  รายการหลัก
 พระมหากษัตริย์ไทย
 ผู้บังคับบัญชา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  สมาชิก
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!
  คำสั่ง ทบ.
  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 
  แนะนำ
  เรื่องน่าสนใจ
  กองทุนชุมชนทหาร จทบ.ส.บ.  จำนวนผู้เยี่ยมชม
Website counter 
 
 


       
       พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ มาทรงเปิดโรงไฟฟ้าหนองแซง
อ.หนองแซง จว.ส.บ.เมื่อ 30 เม.ย.58
ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่
วมรับ เสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จบำเพ็ญกุศล
บวชสามเณร 61รูป และสามเณรี
จำนวน 61 รูป เนื่องในวโรกาสทรง
มีพร
ะชน มายุครบ 60 พรรษา
ณ หอประชุมสงฆ์ มหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อ 27 มี.ค.58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนิน ณ ศูนย์ส่งเสริม
ศิลปาชีพระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อ 9 มี.ค.58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำเนิน ทรงเปิดนิทรรศการ
ถาวรและมัลติมีเดีย ยามาดะ นางามาสะ
และท้าวทองกีบม้า ณ หมู่บ้านญี่ปุ่น ตำบล
เกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเมื่อ 10 ก.พ. 58 
ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จฯพระเจ้าหลานเธอ
พัชรกิตติยาภาทรงเสด็จพระราชดำเนิน
ประกอบพิธีเททองหล่อหล่อพระพุทธ-
หัวใจ หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อ 24 ม.ค.58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ  ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 58
อ.มวกเหล็กจ.สระบุรี เมื่อ 23 ม.ค.58
 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ ฯ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จทรง
พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปรางสมาธิ
ณ วัดบันไดช้าง ต.หัวเวียง อ.เสนา
จว.อ.ย. เมื่อ 20 ธ.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ ฯ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรง
บำเพ็ญกุศลถวายพระกฐิน ณ วัด
โตนดเตี้ย อ.อุทัย จว.อ.ย.
เมื่อ 25 ต.ค.57 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ณ วัด
ชูจิตธรรมาราม จว.อ.ย.
เมื่อ 21 ต.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ วัด
นิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จว.อ.ย.
เมื่อ 19 ต.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ อ.เมือง
จว.ส.บ. เมื่อ 9 ต.ค.57  ชมภาพ
...


     
 
        จทบ.ส.บ.จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ให้
กับกำลังพล จทบ.ส.บ. ณ ลานอเนก
ประสงค์ จทบ.ส.บ. เมื่อ 19 พ.ค.58
ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธาน
มอบทุนการศึกษาให้บุตรกำลัง
พล
สังกัด จทบ.ส.บ.จำนวน 250 ทุน
จำนวน 4,415,000 บาท
ณ อาคารอดิศร อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 19 พ.ค.58 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศร  โครพ เป็นประธาน
จัดการประชุมสรุปผลการปฏิบั
ติงาน
กกล.รส. รอบ 6 เดือน โดยมีส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
ด้านความมั่นค
ณ อาคารอดิศร จทบ.ส.บ.
เมื่อ 18 พ.ค.58  ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธาน
ในพิธ
ีประดับเครื่องหมายยศ นายทหาร
ที่ได้รับการเลื่อน
ยศ สูงขึ้น
ณ บก.จทบ.ส.บ. อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 18 พ.ค.58 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธาน
ในพิธ
ีต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1
รุ่นปี 2558 ณ บริเวณหน้า บก.จทบ.ส.บ.
เมื่อ 15 พ.ค. 58 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ ร่วมให้การ
ต้อนร
ับ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร
ผบ.ทบ. เดินทางมาตรวจความพร้อมรบ
การฝึกทดลองใช้โครงการจัดหน
่วย
ม.4 รอ. ณ สนามยิงปืนใหญ่รถถัง
ศูนย์การทหารม้า อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 14 พ.ค.58 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ ร่วมงาน
วันสถาปน
าหน่วย ครบรอบปีที่ 44
รพ.ค่ายอดิศร อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 14 พ.ค.58 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ พร้อมคณะ
นายทหาร
ร่วมกิจกรรม
"กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระ
บุรี "
ณ ศูนย์พัฒนากีฬาศูนย์การ
ทหาร
ม้าสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี
เมื่อ 12 พ.ค.58 ชมภาพ
    พ.อ.นันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์ ร่วมงาน
วัน ( Kick off ) โครงการสร้าง
รายได้ และพัฒนาการเกษตร แก่ชุมชน
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ ม.2
ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จว.ส.บ.
เมื่อ 12 พ.ค.58 ชมภาพ

    คุณดวงพร โครพ ประธานชมรมแม่บ้าน
พร้อมคณะแม่บ้าน ได้นำบุตร- หลาน
ทัศนศึกษานอกสถานที่ หลังจากปิด
คอร์สการเรียนภาษาอัง
กฤษ ณ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
ห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก
จว.ส.บ เมื่อ 11 พ.ค.58 ชมภาพ
    พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร ร่วมพิธี
ปล่อยพั
นธ์ุสัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟู และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเช
ื่อมโยง
สายน้ำ จว.ส.บ. ณ
ที่ว่าการอำเภอ
เสาไห้ อ.เสาไห้ จว.ส.บ. เมื่อ 8 พ.ค.58
ชมภาพ
    พ.อ.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ ร่วมพิธี
วางพานพ
ุ่มถวายราชสักการะพระบรม-
สาท
ิสลักษณ์ รัชกาลที่ 6 ณ สโมสร
นายทหารมณฑลทหารบกที่ 13
อ.เมือง จว.ล.บ. เมื่อ 6 พ.ค.58
ชมภาพ
    พ.อ.สิทธิชัย คัตตะพันธ์ ร่วมพิธี
เนื่องในวันมหามงคลสมัยวันฉ
ัตรมงคล
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น
ศูนย์ราชการ จว.อ.ย.เมื่อ 5 พ.ค.58
ชมภาพ
    พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร ร่วมพิธี
เนื่องในวันมหามงคลสมัยวันฉ
ัตรมงคล
ณ หอประชุม อบจ.ส.บ. (หลังเดิม)
อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อ 5 พ.ค.58
ชมภาพ
    พ.อ.สิทธิชัย คัตตะพันธ์ และคณะ
ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่ง
ของเพื่อเป็น
ขวัญและกำลังใจ
ให้กับกำลังพลที่
ปฏิบัติหน้
าที่อำนวยความสะดวกให้
กับปร
ะชาชน ณ จุดบริการประชาชน
จทบ.ส.บ. หน้า รพ.ค่ายอดิศร เมื่อ
3 พ.ค.58 ชมภาพ
    พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร ร่วมเป็น
เกียรติ
ในพิธี มอบเช็คงบประมาณ
โครงการสร้า
งรายได้และพัฒนาการ
เกษตรแก่
ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหา
ภัยแล
้ง ณ. หอ้งประชุมสำนักงานเกษตร
จัง
หวัดสระบุรี เมื่อ 30 เม.ย.58 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธาน
ในพิธ
ีอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับ
บัญชา ของพลทหารกองประจำการ
ณ อเนกประสงค์ จทบ.ส.บ.
อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อ 29 เม.ย.58
ชมภาพ
     พล.ต.อดิศรย์ โครพ จัดงานเลี้ยง
แสด
งความยินให้ กับนายทหาร
ที่ได้รับการเลื่
อนตำแหน่งสูงขึ้น
ให้กับผู้บังคับบัญชาของหน่วย
ณ อาคารอดิศร อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 28 เม.ย.58 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธาน
ในพิธ
ีปิด การฝึกครูทหารใหม่
ผลัดที่ 1/58 และ ประดับเครื่องหมายยศ
ส.ต.กองประจำการ ณ สนามหน้าหน่วยฝึก
ทหารใหม่ ร้อย.จทบ.ส.บ. อ.เมือง
จว.ส.บ. เมื่อ 28 เม.ย.58 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธาน
ในพิธ
ีมอบใบประกาศนียบัตรทหาร
กอ
งประจำการ ภาคเรียนที่ 2/57
ณ อาคารอดิศร อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 28 เม.ย.58 ชมภาพ
    พ.อ.สิทธิชัย คัตตะพันธ์ พร้อมคณะ
นายทหา
ร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวาย
ราชส
ักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  ณ พระบรม-
ราชานุสาวรีย์สมเด็จพ
ระนเรศวรมหาราช
บริเวณทุ่งภูเขาทอง ต.ลุมพลี
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อ 25 เม.ย.58 ชมภาพ
    พ.อ.นันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์ พร้อมคณะ
นายทหา
ร ร่วมพิธีวางพวงมาลา
วันสวรรค
ต สมเด็จพระนเรศวร ณ
ม.4 รอ. สระบุรีเมื่อ 25 เม.ย.58
 ชมภาพ
    พ.อ.สิทธิชัย คัตตะพันธ์ ร่วมพิธี
พระราช
พิธีสงกรานต์ พ.ศ.2558
ณ วัดพระพุทธฉาย อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 24 เม.ย.58 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธาน
ในพิธ
ีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กำลังพล จทบ.ส.บ.ที่ได้รับการ
เลื่อน
ยศสูงขึ้น ณ บก.จทบ.ส.บ.
เมื่อ 20 เม.ย.58 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ พร้อมคณะ
นายทหาร ร่วมพิธีบวงสรวง
สมเด็จ
พระเ
จ้าตากสินมหาราช ต.โพธิ์สาวหาญ
อ.อุทัย และ งานทำบุญวันคล้ายวัน
เกิดส
มเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี
227 ปี วัดสะตือ ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ
จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ 17 เม.ย.58
ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ ตรวจเยี่ยม
การปฏิบัติหน้าที่การจัดตั้
งจุด
บริการและอำนวยความสะดว
กให้
กับประชาชน และมอบเครื่องดื่ม
สปรอนเซอร
์และ น้ำดื่ม ณ จุดบริการ
ประชาชนชนในพื้นที
่ จว.ส.บ.
เมื่อ 13 เม.ย.58 ชมภาพ
    พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร ร่วมงาน
ทำบุญตั
กบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
ณ สนามหน้าศาลากลาง จว.ส.บ.
เมื่อ 13 เม.ย.58 ชมภาพ
   พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร ร่วมพิธี
เปิดง
านสงกรานต์ถนนข้าวเจ๊กเชย
-เ
สาไห้ ประจำปี 2558 ณ บริเวณ
ถนนเลียบคลองชลประทาน
เมืองสระบุรี
เมื่อ 12 เม.ย.58 ชมภาพ
    พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง ตรวจเยี่ยม
การปฏิบัติหน้าที่การจัดตั้
งจุดบริการ
และอำนวยความสะดว
กให้กับประชาชน
ห้วงเทศกาลสง
กรานต์ ประจำปี 2558
ณ จุดบริการประชาชน จทบ.ส.บ.
ด้านหน้า รพ.ค่ายอดิศร เมื่อ 10 เม.ย.58
ชมภาพ
    จทบ.ส.บ.จัดงานทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีสรงน้ำพระ ,
พิธีรดน้ำดำหัว ผบ.จทบ.ส.บ.
ณ บก.จทบ.ส.บ.เมื่อ 8 เม.ย.58
ชมภาพ
    ชป.กร.ชค. ขุดที่ ๑  ร่วมกับ
พ.ต.สมนึก. วีรธรรมเลขา และ
ร.อ.รณกร. สมศักดิ์ เป็นผู้แทน
ผบ.จทบ.ส.บ. และ ผญบ. รอง
นายก อบต.ปากข้าวสาร มอบถุง
ยังชีพให้กับผู้ยากไร
้ เมื่อ 8 เม.ย.58
ชมภาพ
    ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ
จังหวัดทหารบกสระบุรี, และส่วนราชการ
ต่างๆ ในพื้นที่ จว.ส.บ. ร่วมพิธีเปิด ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ประจำปี 2558 ณ ลานอเนกประสงค์
จังหวัดทหารบกสระบุรี เมื่อ 8 เม.ย.58
ชมภาพ
    พ.อ.นันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์ ร่วม
ประกอบพิธีถวายราช
สักการะและ
วางพานพุ่มดอกไม้ถวาย
เนื่องในวันจักรี
ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี(หลังเก่า)ณ ศาลากลาง
จ.สระบุรี เมื่อ 6 เม.ย.58 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ ตรวจเยี่ยมการ
เกณฑ์ทหารกองเ
กินเข้าประจำการ
ณ ที่ว่าอำเภอแก่งคอย และ โรงเรียน
ปากข้าวสาร อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 5 เม.ย.58 ชมภาพ
 
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ พร้อมคณะนาย
ทหาร
นายสิบร่วมพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผบ.
มทบ.13 ณ กองบัญชามณฑลทหาร
บกที่ 13 อ.เมือง จ.ลพบุรี
เมื่อ 3 เม.ย.58
ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์  โครพ พบปะกำลังพล
ชุด ชป.กร.จทบ.ส.บ. และประชุม
ชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของ
กำลังพล
ณ บก.จทบ.ส.บ. เมื่อ 23 มี.ค.58
ชมภาพ
    คุณดวงพร โครพ ประธานชมรมแม่บ้าน
สาขา จทบ.ส.บ.มอบทุนให้กับบุตรที่มี
ความต้องการพิเศษ ณ บ้านพักของ
กำลังพล จทบ.ส.บ. เมื่อ 23 มี.ค.58
ชมภาพ
    พ.อ.นันทวุฒิ บุญยะสิทธฺ์ ร่วมพิธี
เปิดโครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน
รุ่นที่ ๒(จังหวัดสระบุรี) ณ ค่ายลูกเสือ
รัศมีแคมป์ อ.แก่งคอย จว.ส.บ. เมื่อ
20 มี.ค. 58 ชมภาพ
    พล.ต.อิศรย์ โครพ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ
ความมั่นคง ฯ โดยมี มี รอง ผจว.และ
กำนันผู้ใหญ่ ณ ใต้สะพานต่างระดับ
หินกอง อ.หนองแค จว.ส.บ. เมื่อ
18 มี.ค.58 ชมภาพ

  พล.ต.อดิศรย์  โครพ เป็นประธาน
ในพิธีปิดค่ายปรั
บเปลี่ยนพฤติกรรม
ผู้ติดยาเส
พติด/ผู้เสพยาเสพติด
พื้นที่ กทม. ณ จทบ.ส.บ. เมื่อ
18 มี.ค.58  ชมภาพ
    พล.ต.ธานี ฉุยฉาย หน.ชุดสังเกตุการณ์
นำตรวจเยี่ยมสังเกตุการณ์ตรวจประเมิน
ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล
และครอบครัว ณ จทบ.ส.บ. เมื่อ
16 มี.ค. 58 ชมภาพ

  พล.ต.อดิศรย์ โครพ พบปะพัฒนา
สัมพันธ์ รอง ผจว.ส.บ.และ ตำรวจ
และ ชุด ชป.หน่วยในพื้นที่ จว.ส.บ.
เมื่อ 13 มี.ค. 58 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์  โครพ ตรวจคุณภาพ
ชีวิต จทบ.ส.บ. ณ พท.จทบ.ส.บ.
เมื่อ 12 มี.ค.58 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ มอบเครื่อง
ซักผ้าและสิ่งของ ให้กับ
ร้อย.จทบ.ส.บ.,ร้อย.สห.จทบ.ส.บ.
และฉก.จทบ.ส.บ. ณ บก.จทบ.ส.บ.
เมื่อ 12 มี.ค.58ชมภาพ
    จทบ.ส.บ. ร่วมการแข่งขันกีฬา
สีสานสัมพันธ์ เพื่อความมั่นคง
ครั้งที่ 3 ณ สนามฟุตบอลเทศบาล
เมืองทับกวาง อ.แก่งคอย จว.ส.บ.
เมื่อ 11 มี.ค.58 ชมภาพ
   พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง พบปะประชาชน
ที่เดือดร้อน จากโรงงานหล่อมทอง-
เหลือง ได้รับมลภาวะเป็นพิษ ณ
พื้นที่ ม.๖ และ ๑๐ ต.หน้าพระลาน
อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.ส.บ. เมื่อ
11 มี.ค.58 ชมภาพ
    พ.อ.สุรินทร์  นิลเหลือง พร้อมด้วย
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสระบุรี
และ ผู้บัญชาการ
เรือนจำจังหวัดส
ระบุรี และ รองผู้
บังคับการตำรวจภูธรจั
งหวัดสระบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
เข้าตรวจค้น เรือนจำจังหวัดสระบุรี
เมื่อ 9 มี.ค.58 ชมภาพ
    พ.อ.นันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์ ร่วมพิธี
เปิดโครงการทำความดีเพื่อแผ่นดิน
ครั้งที่ ๒ ณ อาคารอดิศร อ.เมือง
จว.ส.บ. เมื่อ 5 มี.ค.58 ชมภาพ

  พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธาน
มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ เนื่องใน
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
88 พรรษา ให้กับน.ส.ทองสุข
ภิรมยา อายุ 55 ปี ณ บ้านเลขที่
25 หมู่ 6 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท
จว.ส.บ. เมื่อ 3 มี.ค.58  ชมภาพ
    พ.อ.นันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์ร่วมโครง-
การแนะแนวอาชีพให้ทหารอกงที่จะ
ปลดเป็นทหารกองหนุน ณ อาคาร
นฝ.นศท.จทบ.ส.บ. อ.เมือง จว.ส.บ.
โดยมี รอง ผจว.เป็นประธาน
เมื่อ 3 มี.ค. 58 ชมภาพ

  พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธาน
ในพิธีปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด พื้นที่กรุงเทพ-
มหานคร ณ ร้อย.ฉก.จทบ.ส.บ.
อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อ 3 มี.ค. 58
ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ ร่วมงาน
สถาปนาหน่วย ม.4 รอ. ครบ
รอบปีที่ 36 อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 2 มี.ค.58 ชมภาพ
    จทบ.ส.บ.จัดชุดวิทยากรร่วม
กิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในระบบสมัครใจใน
รูปแบบการเปลี่ยนพฤติกรรม
(มาตรฐานใหม่ ) ณ อาคารอดิศร
อ.เมือง จว.ส.บ.เมื่อ 27 ก.พ.58
ชมภาพ
    กรมแรงงานจัดหางาน ประชา
สัมพันธ์การสมัครงานให
้กับ
พลทหารกองประจำการก่อนป
ลด
ประจำการ ณ ร้อย.จทบ.ส.บ.
อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อ 26 ก.พ.58
ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธานใน
พิธีเปิดการฝึกครูทหารใหม่ และสิบตรี
กองประจำการ รุ่นปี 2555 ผลัดที่ 1
ณ สนามหน้าหน่วยฝึกทหารใหม่
ร้อย.จทบ.ส.บ. อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 26 ก.พ.58 ชมภาพ
    พ.อ.ปราการ ปทะวานิช เป็นประธาน
ในพิธีอบรมศีลธรรม จทบ.ส.บ.
ณ อาคารอดิศร อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 26 พ.ย.58 ชมภาพ

  จทบ.ส.บ.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ประจำปี 58 ณ ลานอเนกประสงค์
จทบ.ส.บ. อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อ
25 ก.พ.58 ชมภาพ
    พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง ร่วมพิธี
เปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้ติดยาเสพติดในทุกระบบ
ณ อาคารอดิศร อ.เมือง จว.ส.บ.
โดยมี นายวิเชียร พุฒิวิญญ
เป็นประธาน เมื่อ 25 ก.พ.58 ชมภาพ
    พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง พร้อมคณะ
นายทหาร
ร่วมงาน Thank you
party ณ หน้าศาลากลาง จว.ส.บ.
อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อ 24 ก.พ.58
ชมภาพ
    พ.อ.นันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์ พร้อมคณะ
นายทหาร จทบ.ส.บ.พบปะพัฒนา
สัมพันธ์ กับ ผู้บริหารของ โรงเรียน
หัวหน้า ผู้นำท้องถิ่น อ.พระนครศรี
อยุธยา จว.อ.ย. เมื่อ 24 ก.พ.58 
ชมภาพ

  พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการฝึก ชป.พิเศษ
จทบ.ส.บ. ณ สนามหน้าหน่วยฝึก
จทบ.ส.บ. อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 24 ก.พ.58
 
ดำเนินการโดย ศกม.จทบ.ส.บ. โทรศัพท์ 036-230318-22 ต่อ 64113 E-mail neofuoga@gmail.com
Copyright © 2009 www.armysaraburi.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0