หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  ผู้บังคับการ

  รายการหลัก
 พระมหากษัตริย์ไทย
 ผู้บังคับบัญชา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  สมาชิก
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!
  คำสั่ง ทบ.
  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 
  แนะนำ
  เรื่องน่าสนใจ
  กองทุนชุมชนทหาร จทบ.ส.บ.  จำนวนผู้เยี่ยมชม
Website counter

 


 
 
 


       
        พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ถวาย
รายงานและร่วมรับเสด็จฯ พระเจ้า-
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ เสด็จ
ทรงติดตามการดำเนินงาน ตำบลนมแม่
เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวพุกร่าง ณ
ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี
เมื่อ 21 ส.ค.57  ชมภาพเพิ่มเติม
    พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ถวาย
รายงานและร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมารี เสด็จ ณ รพ.บ้านหมอทรงเปิด
"อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ"
เมื่อ 4 ส.ค.57  ชมภาพเพิ่มเติม
   พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ถวาย
รายงานและร่วมรับเสด็จฯ พระเจ้า-
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-
ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จว.อ.ย.
เมื่อ 23 ก.ค.57   ชมภาพเพิ่มเติม
   พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
ถวายรายงาน และร่วมรับเสด็จฯ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสม-
สวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ
ไปทรงเปิดงาน "ฝ้ายทอใจ" ครั้งที่ 7
เมื่อ 12 มิ.ย.57   ชมภาพเพิ่มเติม
      พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
ถวายรายงาน และร่วมรับเสด็จฯ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า-
อทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นประธาน
ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัด
ราชบรรทม อ.นครหลวง จว.อ.ย.
เมื่อ
25 เม.ย.57    ชมภาพเพิ่มเติม
      พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
ถวายรายงาน และร่วมรับเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ณ
บ. อุตสาหกรรมเครื่องหอม
ไทย-จีน จว.อ.ย.
เมื่อ
22 เม.ย.57 ชมภาพ
      พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
ถวายรายงานและร่วมรับเสด็จฯ
สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

หอประชุม อบจ.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อ 
 16 เม.ย.57  ชมภาพเพิ่มเติม
      พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
ถวายรายงานและร่วมรับเสด็จฯ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี เสด็จฯ
ณ มหาวิทยาลัย
นานาชาติเอเชียแปซิฟิก จว.ส.บ.
เมื่อ
2 มี.ค.57 
ชมภาพเพิ่มเติม
 
   พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
ถวายรายงานและร่วมรับเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จว.อ.ย.
เมื่อ
18 ก.พ.57

     
   พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ พร้อม
ผบ.ม.๕ รอ., ผบ.ม.พัน ๒๗ รอ. และ
นายอำเภอเสนา ตรวจสถานการณ์น้ำ
ต.บ้านกระทุ่ม และ วัดไชยวัฒนาราม
จว.อ.ย. เมื่อ 12 ก.ย.57   ชมภาพ
    พ.อ.ปราการ ปทะวานิช เป็นประธาน
จัดการอบรมสัมมนา ชป.กร.บก.ควบคุม
จทบ.ส.บ.
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ณ อาคารอดิศร จทบ.ส.บ.
เมื่อ 12 ก.ย.57   ชมภาพ
    พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ต้อนรับ
พล.ท.ธีรชัย นาควานิช มทภ.1 ตรวจ
เยี่ยมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จว.อ.ย.
เตรียมความพร้อมการป้องกันอุทกภัย
ณ วัดบันไดช้าง เมื่อ 5 ก.ย.57
ชมภาพ
   พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร ร่วมพิธี
เททองหล่อประติมากรรมลอยองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ
พระราชานุสาวรีย์พระสุริโยทัย
ทุ่งมะขามหย่อง จว.อ.ย.
เมื่อ 5 ก.ย.57   ชมภาพ
   พ.อ.ปราการ ปทะวานิช สนธิกำลัง
ฝ่ายปกครอง จทบ.ส.บ. และ ศม.
ตำรวจ สมาชิก อส. บก.อส.จ.ส.บ.
และเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 1 ตรวจค้น
เรือนนอนทุกแดน ณ เรือนจำ จว.ส.บ.
เมื่อ 2 ก.ย.57  ชมภาพ
   พ.อ.สุวิทย์ มหาศักดิ์สุนทร ประธาน
ในการประชุมติดตามความคืบหน้า
การดำเนินการจัดระเบียบ รถรับจ้าง
สาธารณะ ณ กกล.รส.จทบ.ส.บ.
จว.สระบุรี เมื่อ 28 ส.ค.57  ชมภาพ
   พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ เป็น
ประธานในพิธีไหว้ครู ของ นักศึกษา
วิชาทหาร ประจำปี 2557 ณ ลาน
อเนกประสงค์ จทบ.ส.บ. จว.สระบุรี
เมื่อ 28 ส.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ต้อนรับ
พล.ท.ธีรชัย นาควานิช มทภ.1 / ผบ.
กกล.รส. ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ
งาน กกล.รส. ณ จทบ.ส.บ. จว.สระบุรี
เมื่อ 27 ส.ค.57   ชมภาพ
    พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ เป็น
ประธานในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2556 สหกรณ์การเกษตร
เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สระบุรี
ณ ห้องประชุมสวนริมเขา จว.สระบุรี
เมื่อ 27 ส.ค.57   ชมภาพ
    พ.อ.ปราการ ปทะวานิช ร่วมกิจกรรม
"โครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อ
ผู้หญิงและเด็ก จว.ส.บ. ตามแนวพระดำริ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ณ หอประชุม อบจ.ส.บ. (หลังเก่า)
เมื่อ 22 ส.ค.57  ชมภาพ
   พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ และคณะ
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ชป.กร.
พัน.บร.กบร.ศม. และรับฟังปัญหาของ
ประชาชน ณ วัดโคกใหญ่ อ.บ้านหมอ
จว.ส.บ. เมื่อ 22 ส.ค.57  ชมภาพ
   พ.อ.ปราการ ปทะวานิช ร่วมแถลง
ข่าวการปิดล้อม ตรวจค้น จับกุมผู้ค้า
ยาเสพติด ได้ผู้ต้องหา 1 ราย พร้อม
ของกลาง ยาบ้า 69,400 เม็ด ณ
ศูนย์ดำรงธรรม เมื่อ 21 ส.ค.57 ชมภาพ
    พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ร่วมงาน
เทศบาลพบประชาชน บำบัดทุข์
บำรุงสุข ณ วัดสิทธิราช อ.แก่งคอย
จว.ส.บ. เมื่อ 20 ส.ค.57 ชมภาพ
 ชมภาพ
   พ.อ.ปราการ ปทะวานิช ร่วมพิธี
วางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ณ
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เมื่อ
7 ส.ค.57   ชมภาพ
    พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ เป็น
ประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระ-
เกียรติ กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในมหามงคล 12 สิงหามหาราชินี
ณ หน้า บก.จทบ.ส.บ. อ.เมือง
จว.ส.บ. เมื่อ 5 ส.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.วิบูบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
ร่วมพิธีปล่อยแถว กำลังพล ตรวจค้น
รจ.จว.ส.บ. อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 31 ก.ค.57  ชมภาพ
    พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษฺ์
พร้อมคณะนายทหาร ร่วมงาน
โครงการคืนความสุขให้ชาวอยุธยา
ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
อ.พระนครศรีอยุธยา จว.อ.ย.
เมื่อ 30 ก.ค.57  ชมภาพ
   พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร
ร่วมงานปรองดอง ณ ศูนย์
ดำรงธรรม อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 25 ก.ค.57   ชมภาพ
    พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ร่วมกับ
ผวจ.ส.บ., รอง ผบ.ตร.ภูธร ภาค 1
และอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมเจ้าหน้าที่
ร่วมตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่า ของ
โรงปูน ทีพีไอ อ.แก่คอย จว.สระบุรี
เมื่อ 24 ก.ค.57  ชมภาพ
    พ.อ.ปราการ ปทะวานิช ต้อนรับ
รอง เสธ.กกล.รส.ทภ.๑ เดินทางมา
ตรวจเยี่ยมฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติ
ของ กกล.รส.จทบ.ส.บ. ที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุม บก.จทบ.ส.บ.
เมื่อ 21 ก.ค.57   ชมภาพ
    พ.อ.สุวิทย์ มหาศักดิ์สุนทร ร่วมกับ
ขส.จว.ส.บ. จัดอบรมใบขับขี่สาธารณะ
ให้กับผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ
และแจกหมวกนิรภัย ณ แหล่งสมาคม
นายทหาร ค่ายอดิศร เมื่อ 16 ก.ค.57
ชมภาพ
  จทบ.ส.บ.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
จังหวัดทหารบกสระบุรี ครบรอบปีที่
58 ณ จทบ.ส.บ. อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 10 ก.ค.57   ชมภาพ
   พ.อ.ปราการ ปทะวานิช ให้การต้อนรับ
พล.ต. เทพพงศ์ิ์ ทิพยจันทร์ รอง มทภ.1
ตรวจเยี่ยมและติดตามการตรวจปริมาณ
คุณภาพข้าว ณ คลังสินค้า หจก.เจี่ยเม้ง
ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จว.อ.ย.
เมื่อ 16 ก.ค.57  ชมภาพ
    พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
ผบ.กกล.รส.จทบ.ส.บ.พบปะและ
มอบนโยบายการปฏิบัติงาน กกล.
รส.จทบ.ส.บ. ณ อาคารอดิศร
จทบ.ส.บ. อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 10 ก.ค.57   ชมภาพ
    พ.อ.ปราการ ปทะวานิช ต้อนรับ
พล.อ.ศิริชัย. ดิษฐกุล เสนาธิการทหาร
ประธานคณะกรรมการพิจารณาความ-
เหมาะสมการจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนอปท. ใน จว.ส.บ. ณ ห้อง
ประชุม อบจ.ส.บ. (หลังใหม่)
เมื่อ 14 ก.ค.57  ชมภาพ
    พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
รับมอบเครื่องดื่มสปอนเซอร์
พลัด บี จาก บ. เดอเบล จำกัด
สาขาปทุมธานี จำนวน 100 ลัง
ณ บก.จทบ.ส.บ. อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 10 ก.ค.57  ชมภาพ
    พ.อ.ปราการ ปทะวานิช ร่วมให้
การต้อนรับ พล.ท.พิสิทธิ์ สิทธิสาร
แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็นประธานกิจกรรม
มหกรรม สร้างความปรองดองสมาน-
ฉันท์คืนความสุขในคนในชาติ ณ สนาม
กีฬา จว.ส.บ. เมื่อ 8 ก.ค.57 ชมภาพ
  พ.อ.ปราการ ปทะวานิช ร่วมประชุม
กับ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผวจ.ส.บ.
แถลงข่าวจัดงานมหกรรมสร้างความ
ปรองดองปราการ ปทะวานิช
พร้อมคณะนายทหาร จทบ.ส.บ.
ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่
ณ จุดตรวจความมั่นคง จทบ.ส.บ. ณ
พื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.ส.บ.
เมื่อ 3 มิ.ย.57    ชมภาพ
    พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
หารือแนวทางการปฏิบัติงาน ใน
โอกาสที่ นายวิเชียร พุฒิวิญญู
ผวจ.ส.บ.มารับหน้าที่ใหม่ ณ
บก.จทบ.ส.บ. เมื่อ 3 มิ.ย.57
                        ชมภาพ
    พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
ได้รับมอบสิ่งอุปโภค และเครื่องดื่ม
จาก นาง วาสินี ผิวผ่อง นายกเหล่า
กาชาด จว.อ.ย. เมื่อ 30 พ.ค.57
                   &��กรที่ จว.สระบุรี
ณ ธ.ก.ส.สระบุรี อ.เมือง จว.สระบุรี
เมื่อ 27 พ.ค.57  ชมภาพ
     พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมทหาร
ที่ปฏิบัติหน้าที่ จุดตรวจฯ ณ พื้นที่
ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ
และ ในพื้นที่ อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 26 พ.ค.57   ชมภาพ
    นพ.ชุติเดช ตาบองครักษ์ ผอ.รพ.
สระบุรี มอบสิ่งของ ยาเวชภัณฑ์ และ
เครื่องดื่มต่างๆ โดย พล.ต.วิบูลย์พงศ์
อินทะพงษ์ เป็นผู้รับสิ่งของ ณ
บก.จทบ.ส.บ. อ.เมือง จว.สระบุรี
เมื่อ 26 พ.ค.57
 
    ชมภาพ
   พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร
เข้าร่วมประชุม การประกาศใช้
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ
เพื่อชี้แจงนโยบาย และแนวทาง
การปฎิบัติแก่ส่วนราชการต่างๆ
ในพื้นที่ จว.ส.บ. ณ รร.เกี่ยวอัน
เมื่อ 25 พ.ค.57   ชมภาพ
 
 พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
ตรวจเยี่ยมหน่วยที่ตั้งจุดใน
พื้นที่ จว.ส.บ. เมื่อ 23 พ.ค.57
                      ชมภาพ
    พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษฺ์
เชิญผู้แทนส่วนราชการและผู้แทน
หน่วยทหารในพื้นที่ร่วมประชุม เพื่อ
ชี้แจงทำความเข้าใจ ในการประชุม
VTC สโมสร ทบ. ณ ห้องประชุม
บก.จทบ.ส.บ. อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 23 พ.ค.57   ชมภาพ
..-..  .._..


 
 
ดำเนินการโดย ศกม.จทบ.ส.บ. โทรศัพท์ 036-230318-22 ต่อ 64113 E-mail neofuoga@gmail.com
Copyright © 2009 www.armysaraburi.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0